Колледж Архитектуры и Строительства
логотип колледжа КазГАСА
логотип колледжа КазГАСА

2020 ЖЫЛЫ ҚАЗБСҚА ЖАНЫНДАҒЫ КОЛЛЕДЖ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТТІ

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІМЕН АЙНАЛЫСУҒА АРНАЛҒАН ЛИЦЕНЗИЯЛАР